SJ4000 Plus固件V1.8

SJ4000 Plus:V1.8固件下載鏈接1):SJCAM001_SJ4000+_SJCAM_LOGO_150803_V1.8下載鏈接2):SJ4000 Plus:V1.8固件下載鏈接3):http://www.sjcamhd.com/uploads/2015/07/ 143858621632.rar ——————————— SJCAM SJ4000Plus V1.8 更新: 1、修改:連接WiFi後有時會停止工作; 2、改變:晚上改變智商,降低噪音; 3、修改:其他小功能問題。 ————————————————————……

SJ4000 Plus固件V1.8 閱讀更多 ”